Bewust leiderschap

Ik gebruik een benaderingswijze die gebaseerd is op de zes basisprincipes van Bewust Leiderschap. Ik gebruik geen vastomlijnde methode, omdat de ervaring leert dat juist de verschillende aspecten uit meerdere methoden ieder voor zich waardevol en inzetbaar zijn. Afhankelijk van zowel de combinatie baas – hond als het individu hond en baas integreer ik wat nodig is. 

De Bewust Leiderschap Techniek is een benaderingswijze waarin je leert hoe je jouw hond op een voor de hond natuurlijke en begrijpelijke manier kunt begeleiden.

Je ontdekt met behulp van de principes van Bewust Leiderschap hoe je zelf jouw hond in elke situatie de juiste begeleiding kunt geven en hoe je vanuit begrijpen het wederzijds vertrouwen kunt optimaliseren.

Met de Bewust Leiderschap techniek:

  • Ga je je hond en het gedrag wat hij/zij laat zien begrijpen.
  • Ontdek je hoe jouw gedrag overkomt op je hond.
  • Ga je inzien hoe je goed met het gedrag van je hond om kunt gaan, zodat er rust en evenwicht in jullie relatie komt.
  • Leer je jouw hond te lezen.
  • Ga je de kleinste signalen herkennen die aangeven dat jouw hond zich onveilig begint te voelen.
  • Leer je hoe je onzekerheid, angst en stress herkent bij je hond en wat je kunt doen om hem te helpen zich veilig(er) te voelen.
  • Ga je de grenzen van jouw hond herkennen, respecteren en beschermen, als ook je eigen grenzen.
  • Je gaat leren hoe je duidelijk overkomt naar je hond, vanuit rust en weinig woorden, zodat jullie elkaar verstaan en begrijpen.
  • Je gaat ontdekken wanneer jouw hond leiding nodig heeft (je hond rust en veiligheid bieden in situaties waarin het nodig is) en wanneer je hem zelf keuzes kunt laten maken.

Kortom: je gaat leren mee te werken met je hond, zodat jullie elkaar begrijpen en vanuit vertrouwen elke situatie met gemak aankunnen.

Ongewenst gedrag

We kennen allemaal de situatie wel dat je hond reageert op een manier die door ons wordt ervaren als ongewenst gedrag. Dit kan variëren van uitvallen naar andere honden, overmatig blaffen tegen bezoek, achter fietsers aanjagen of slecht luisteren. Maar ook vluchtgedrag, ’s nachts de boel bij elkaar blaffen en hyperactief gedrag kunnen voor problemen zorgen.

Vaak zijn het situaties waarin je zelf ervaart ‘de controle kwijt te zijn’, dat je de macht over de situatie verliest. Je gaat op zo’n moment reageren vanuit spanning, ongerustheid, angst of frustratie. Je kunt gaan schreeuwen, aan de lijn gaan trekken, je kan opeens spanning voelen of je kunt onzeker worden, twijfelachtig, niet wetend wat te doen.
Voor jouw hond is het eenzelfde soort ervaring! Hij probeert zich staande te houden in een situatie die hem te veel is. Een situatie waarin hij zich bedreigd voelt in zijn veiligheid. Hij reageert op wat er op hem afkomt, vaak vanuit angst, onzekerheid en de daarbij behorende stress. Hij reageert vanuit een negatieve emotie. Hij voelt zich onveilig, ervaart stress en probeert het op zijn manier op te lossen.

Inzicht in gedrag en emotie

Met deze techniek help je niet alleen jouw hond, maar ook jezelf, omdat je inzicht krijgt in gedrag, emoties, stresshantering en de invloed van angst op gedrag. Jij als hondeneigenaar kan namelijk ook onzeker of boos worden door de omgeving. Ik heb zelf ook ervaren hoe het is om met een zeer reactieve hond te lopen en commentaar van alles en iedereen te krijgen. Dit kan een enorme impact op je hebben.
Zodra je de zes basisprincipes van Bewust Leiderschap zelf goed weet toe te passen, zal jouw hond zich in elke situatie rustiger en veiliger voelen. Hij zal graag naar je luisteren, omdat hij je vertrouwt, jij zijn veilige haven bent geworden en hij je respecteert.
Je gaat zelf ervaren hoe je mee kunt werken met de instincten van de hond en wat het resultaat is als je de emotie van je hond begrijpt en je jouw hond zo kunt begeleiden dat hij zich op zijn gemak en veilig voelt bij jou. Resultaat is een top samenwerking en een evenwichtige, ontspannen en blije hond.

Er zijn meerdere trajecten mogelijk. Welk traject geschikt is voor jou en je hond is geheel afhankelijk van de situatie, het gedrag en de leefomgeving van hond en baas. Neem hier vrijblijvend contact met me op voor meer informatie.