Traject Bewust Leiderschap

Ontdek hoe je jouw hond leert begrijpen en de begeleiding kunt geven die je hond nodig heeft, zodat jullie relatie nog beter wordt. De mooiste band samen is als je hond reageert vanuit vertrouwen en het gevoel veilig te zijn.

Het traject duurt een half jaar en bestaat uit 8 sessies. In deze sessies ga je in de praktijk “werken” met de zes basisprincipes van Bewust Leiderschap. Ik ga jou begeleiden, samen met je hond, in jullie leefsituatie en omgeving. Zo ervaar je in het moment wat er gebeurt, hoe het anders kan en hoe je dat kunt doen.

In de eerste week begin je met een twee uur durende sessie, hierin leg ik de basis uit van de Bewust Leiderschap Techniek en de zes basisprincipes worden in het kort geïntroduceerd. Daarna ga je samen met je hond beginnen en ga je de subtiliteit van geurentaal en lichaamstaal ervaren. Vervolgens worden jij en je hond een aantal maanden begeleid en leer je elke sessie een nieuw basisprincipe toe te passen. Na elke praktijksessie ga je zelf bewust oefenen met hetgeen je geleerd hebt. Alles gaat stap voor stap, zodat je focus houdt en jij en je hond zich alles goed eigen kunnen maken. In de achtste sessie is er de evaluatie, het geheel van de Bewust Leiderschap Techniek en de puntjes op de i.

Deze principes zijn allen gericht op het begrijpen van je hond en het leren verstaan van elkaar. Dat je ook leert luisteren naar je hond, wat heeft hij nodig om zich op zijn gemakt te voelen, en dat je jouw hond een antwoord kunt geven wat hij verstaat. Dit houdt in dat je samen gaat werken aan bewustwording en het versterken van jullie band. En dat je je bewust wordt van hoeveel invloed stress op je hond en jou heeft en hoe je signalen op tijd kunt herkennen. Je gaat de enorme impact van angst en onzekerheid op gedrag begrijpen, waardoor je jouw hond die begeleiding kunt geven die hem helpt zich veiliger te kunnen voelen.

Ik ben dit traject op gaan zetten voor de hondeneigenaren die hulp nodig hebben bij het beter begrijpen van hun hond, zodat ze hun hond zelf goed kunnen gaan begeleiden vanuit het inzicht dat ze krijgen in de belevingswereld van hun hond. Dat ze inzicht krijgen in gedrag en emoties van de hond, als ook van henzelf en hoe de relatie onderling is. Dat ze ontdekken wat belangrijk is voor de hond en zichzelf om rust en evenwicht te ervaren.
Ik heb zelf met twee honden enorme uitdagingen ervaren en kon nergens de hulp vinden die mij inzicht gaf in het gedrag van mijn hond en de bijkomende emoties. Waarom deed mijn hond zo? Hoe kwam het dat ik het met al mijn kennis niet zelf op kon lossen, en dat anderen ons ook niet konden helpen? Uiteindelijk heb ik ontdekt hoe ik mijn honden kon helpen en ben ik gaan inzien waar het om gaat. Nu met twee totaal verschillende honden uit het buitenland, met iedere een eigen vorm van onzekerheid en angst, ervaar ik de enorme waarde van de basisprincipes van Bewust Leiderschap en het blijvende resultaat er van. Om die reden wil ik deze waarde graag delen met iedereen die daar behoefte aan heeft.

Heb jij een hond en:

 • Loop je tegen gedrag aan dat onbegrijpelijk voor je is en waarvan je niet weet hoe je dit op kunt lossen?
 • Is deze hond net bij je en wil je na eerdere lastige ervaringen met een hond deze hond direct goed begrijpen en begeleiden?
 • Komt deze hond uit het buitenland en ervaar je gedrag wat je tot nog toe nog niet eerder bent tegen gekomen, ook al heb je een jarenlange ervaring met honden?
 • Wil je jouw hond helpen, omdat je ziet en voelt dat hij gestrest, onzeker en angstig is?
 • Zoek je hulp voor het begrijpen van je hond, waarom hij zo doet, wat dit betekent?
 • Wil je leren hoe je jouw hond in elke situatie zelf goed kan begeleiden?

Ik help je graag om het gedrag van je hond begrijpelijk te maken, zodat je inzicht krijgt in wat je hond laat zien en wat het betekent. In dit traject van 8 sessies begeleid ik jou samen met je hond en gaan we de zes principes van Bewust Leiderschap in de praktijk toepassen. Deze principes gaan uit van een natuurlijke omgang met je hond, zodat het direct wordt begrepen door de hond en er rust en evenwicht komt in jullie relatie. Daarnaast gaat het om zowel jou als je hond: hoe kan je wederzijds begrip bereiken, vertrouwen en respect om vandaaruit een Top Team te worden?

Na dit traject:

 • Weet je hoe jouw hond zijn omgeving en jou ervaart
 • Herken je de kleinste signalen bij je hond kan je eventueel ongewenst gedrag voorkomen
 • Weet je hoe je jouw hond zelf de juiste begeleiding kunt geven in elke situatie
 • Begrijp je wat jouw hond nodig heeft en waarom hij dit nodig heeft
 • Kan je geurentaal en lichaamstaal van je hond veel beter begrijpen en hierop reageren op een manier die voor de hond duidelijk is
 • Is de vertrouwensband met je hond vele malen sterker geworden
 • Kan je bestaand ongewenst gedrag blijvend veranderen in gewenst gedrag
 • Heeft je hond veel meer aandacht voor jou
 • Zal de hond veel makkelijker naar je luisteren
 • Zal je frustratie over jullie “slechte” samenwerking totaal verdwenen zijn

Hoe ziet het traject er uit:

Sessie 1

In de eerste week leg ik je eerst de Bewust Leiderschap Techniek uit en introduceer de zes basisprincipes. Er wordt ingegaan op het gedrag van je hond en ik laat je ervaren hoe jij en je hond met elkaar omgaan en communiceren.

Hoe jij meer inzicht krijgt in gedrag van jou en je hond.

Je ontdekt waarom jouw hond bepaald gedrag laat zien en hoe hij op jou en de omgeving reageert.

Je leert onder andere:

 • Hoe subtiel de geuren- en lichaamstaal van je hond is
 • Wat er gebeurt in de interactie met je hond

Sessie 2

Hoe je voor veiligheid kunt zorgen.

Je ontdekt het belang van wederzijds vertrouwen.

Je leert onder andere:

 • Hoe je onzekerheid herkent bij je hond
 • Wat jouw hond nodig heeft en hoe hij dit duidelijk maakt
 • Wat je kunt doen om te veel stress bij je hond te voorkomen
 • Wanneer je veiligheid biedt en waarom

Sessie 3

Hoe je meer zelfvertrouwen krijgt en jouw hond dit ook ervaart.

Je ontdekt de basis van respectvolle samenwerking.

Je leert onder andere:

 • Hoe je respectvol en duidelijk je grenzen aan kunt geven
 • Waar de grenzen van je hond liggen en hoe je er rekening mee kunt houden
 • Wat de invloed van consequentheid is
 • Hoe de hond leert en welke invloed jij kunt hebben op de interactie met je hond

Sessie 4

Hoe jij meer inzicht krijgt in de interactie tussen jou en je hond.

Je ontdekt waarom jouw hond bepaald gedrag laat zien en hoe hij op jou en de omgeving reageert.

Je leert onder andere:

 • Hoe subtiel de geuren- en lichaamstaal van je hond is
 • Welke fasen er zijn in samen leren
 • Wat voor de hond een natuurlijke manier van communiceren is
 • Hoe je de band versterkt tijdens de fasen van samen leren

Sessie 5

Hoe je de oorzaak van bepaald gedrag zelf kunt inzien.

Je ontdekt de kracht van emoties, zowel bij je hond als bij jezelf.

Je leert onder andere:

 • Wanneer je zelf angst, frustratie, woede of een andere emotie ervaart
 • Hoe de hond jou spiegelt
 • Welke emoties er spelen bij je hond en welke invloed dit heeft op gedrag
 • Hoe je jouw hond goed kunt begeleiden

Sessie 6

Hoe je met minder woorden meer bereikt.

Je ontdekt de waarde van rust en overzicht.

Je leert onder andere:

 • Hoe belangrijk ontspanning is in jullie relatie
 • Welke kwaliteiten jij en je hond hebben en hoe dit jullie kan helpen

Sessie 7

Hoe je kunt leiden en loslaten, zonder het evenwicht te verliezen.

Je ontdekt de kracht van goede leiding.

Je leert onder andere:

 • Wanneer je kunt leiden en wanneer je los kunt laten
 • Op welke manier je je hond kunt begeleiden, zodat jullie beide meer vrijheid genieten
 • Hoe je vanuit inzicht en respect een vertrouwensrelatie met je hond opbouwt.

Sessie 8

Evaluatie van de afgelopen weken, alles in zijn geheel.
De puntjes op de i.

Je ontvangt elke sessie een handboek en oefenblad, waarin je voor jezelf aantekeningen kunt maken en bij kunt houden wat je in de praktijkles leert. Het handboek bestaat uit de theorie van de behandelde stof van die sessie, het oefenblad bestaat uit oefeningen die allen gericht zijn op verbinding, creëren van rust en communicatie. In de oefeningen zit een opbouw die wezenlijk van belang is.